Svalövs kommun

Vindkraftsplan

vindkraftverk

Vindkraftsplan för Svalövs kommun

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun fattade 2015-08-31, § 132, beslut om att anta förslag till kommunövergripande vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Syftet med vindkraftsplanen Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.1 MB) är att avgränsa områden som bedöms lämpliga för vindkraft samt att ange riktlinjer för uppförande av vindkraft. Planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Publicerad: 2020-09-01

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun