Svalövs kommun

Avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen

Foto på en driksvattenledning.

Foto: NSVA.

I Svalöv får de flesta invånarna kommunalt vatten. För att säkerställa vattenkvaliteten tar NSVA ofta vattenprover på dricksvattnet. Trots detta kan det bli störning i vatten- och avloppsförsörjningen om det innehåller föroreningar, om systemet utsätts för sabotage eller om det blir ett avbrott på vattenledningarna.

Hur får jag information om vad som hänt?

Vid avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa uppdateringar om vattenläget på NSVA:s driftinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på, titta på www.svalov.se för att få veta mer. Följ även rapportering i lokala medier.

Vid händelser som utgör en fara för liv och hälsa kan räddningstjänsten begära VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. Läs mer om VMA här.

Vad ska jag göra om det uppstår störningar i vattenförsörjningen?

Vid avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa de instruktioner som kommer via NSVA:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt www.svalov.se.

Hur kan jag förbereda mig redan nu?

  • Se till att ha dricksvatten sparat hemma. Ett tips är att fylla tomma PET-flaskor med vatten och lägga i frysen. På så sätt hålls vattnet färskt.
  • Det är bra att tänka till hur du kan använda dina toaletter vid ett avbrott i avloppet, det går exempelvis att fästa plastpåsar i toaletten och på så sätt skapa ett torrdass.


Vad gör Svalövs kommun?

Kommunen har en så kallad nödvattenplan för hur vi kommer att placera ut nödvattentankar vid ett större vattenavbrott. Om vattnet är förorenat och går att dricka efter att du kokat det kommer vi inte att ställa ut nödvattentankar.

Kommunen arbetar ständigt med att upprätthålla en god dricksvattenförsörjning och vid ett eventuellt avbrott eller förorening i dricksvattnet kommer vi att prioritera människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet.

Publicerad: 2017-05-03

Sidansvarig: Jonny Örn

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun