Svalövs kommun

Smittspridning

Kollage på smittrelaterade rubriker..

Risken att allvarliga smittor sprids i Sverige är relativt liten kan i vissa fall påverka samhället.

Smittspridning kan även ske från djur

Förutom att sjukdomar kan spridas mellan människor så finns det sjukdomar som kan spridas mellan djur och sjukdomar som kan spridas från djur till människa. En sådan smittspridning kan bli omfattande, påverka både människor och djur och medföra stora ekonomiska förluster.

Hur får jag information om vad som hänt?

Vid en storm ska du lyssna på Sveriges Radio P4. Om du har internet, titta på www.svalov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få veta mer. 

Information vid smitta går att få hos 1177 Vårdguiden, hos livsmedelsverket och jordbruksverket.

Vad ska jag göra vid smittspridning

  • Ta del av information enligt ovan.
  • Vid smitta är det viktigt att hålla god hygien. Se till att du inte utsätts för smittkällan och följ de råd och rekommendationer som kommer vid en eventuell smittspridning.

Även när det inte är smitta är det bra att hålla god hygien. Att tvätta händerna är något av det allra viktigaste du kan göra för att förhindra att smitta sprids.

Försök att göra det till en vana att tvätta händerna vid följande tillfällen:

  • När du kommer hem
  • Efter toalettbesök
  • Innan du lagar mat
  • Innan du äter


Vad gör Svalövs kommun?

Vid en stor smittspridning bland människor och/eller djur kommer kommunen att samarbeta med berörda myndigheter för att begränsa spridningen och lindra konsekvenserna. Det finns pandemiplaner i kommunens verksamheter ifall detta skulle inträffa. Pandemier och epidemier definieras som utbrott där en smitta sprider sig väldigt mycket snabbare än förväntat. Pandemi har större geografisk spridning än epidemi.

Publicerad: 2017-05-03

Sidansvarig: Jonny Örn

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun