Svalövs kommun

Söderåsbanan

Bild på pågatågsstation.

I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafik. Detta innebär att Svalövs kommun får ytterligare två tågstationer - en i Kågeröd och en i Svalövs tätort.

Med Pågatågstrafik i fem av kommunens totalt sex tätorter öppnar sig nya möjligheter för arbetspendling och besök i regionens storstäder. För tänk dig att resa enkelt och miljövänligt från till exempel Kågeröd och sedan vara mitt i ett pulserande Malmö på cirka 40 minuter. Tänk dig också vilken möjlighet detta innebär för andra i vår region att bosätta sig eller besöka vår natursköna kommun. Fantastiskt - eller hur?

Vad är Söderåsbanan?

Söderåsbanan är tågsträckan som löper från Åstorp genom Billesholm och sedan till Kågeröd, Svalövs tätort och slutligen Teckomatorp. Spåret är 38 kilometer långt och är en del av godsstråket genom Skåne. Redan i dag går det godstågstrafik på sträckan.

Det är Trafikverket som ansvarar för och möjliggör för persontrafik på tågsträckan. Det har redan hänt en hel del spännande saker och det kommer hända mer under året. Här nedan har vi sammanställt vad Trafikverket respektive Svalövs kommun ansvarar för i samband med att Söderåsbanan görs körklar för persontågstrafik.

Det här gör Trafikverket

Karta över arbetet som Trafikverkets utför på Söderåsbanan.

Källa: Trafikverket.

I Kågeröd byggs en ny tågstation med två plattformar samt mötesspår. Det har redan byggts en ny sträckning av väg 109 och en ny vägbro över järnvägen. Vägbron ersatte den gamla plankorsningen vid Olstorpsvägen.

I Svalövs tätort byggs en ny tågstation med två nya plattformar samt en gångbro. Det anläggs även ett nytt mötesspår samt en ny gång- och cykelväg längs med Järnvägsgatan. Arbetet inleddes hösten 2019 och kommer att pågå fram till trafikstarten i december 2021.

I Teckomatorp byggs en ny plattform på stationsområdet. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå fram till trafikstarten i december 2021.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du följa deras arbete med Söderåsbanan. Här finns också en mycket bra ”frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”-sida.

Det här gör Svalövs kommun

Runt stationsområdena genomför Svalövs kommun en hel del arbeten för att anslutning till stationsområdena och tågplattformarna ska bli på bästa sätt. En del arbeten är redan klara men merparten kommer att utföras under året och fram till invigningen av Söderåsbanan i december, 2021

I anslutning till stationen i Kågeröd anläggs ett stationstorg med pendlarparkering för bil och cykel. Här upprustas också slänterna som ansluter till gångtunneln som går under järnvägen. Arbetet kommer att genomföras mellan juni och november, 2021.

Illustarion över stationsområdet i Kågeröd

Vy över stationsområdet i Kågeröd. Illustration: Structor mark Malmö. (Klicka på bilden för större upplösning)

I anslutning till stationen i Svalövs tätort anläggs också ett stationstorg med pendlarparkering för bil, cykel samt bussangörning för Skånetrafikens linjebussar. Stationstorget placering är norr om Kvarnhuset. För att underlätta för busstrafiken kommer Svalegatan och Torgatan delvis byggas om samt förstärkas. Samtidigt med detta arbete kommer en ny vattenledning att läggas i Svalegatan från Torggatan till Onsjövägen. Arbetet med att bygga klart stationstorget pågår mellan april och november, 2021.

Kommunen planerar också för stationsnära boende på Lantlyckan-tomten. Ett område som har möjlighet för cirka 150 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och ”egna hem”-boende.

Illustartion över starionsområdet i Svalövs tätort.

Vy över stationsområdet i Svalövs tätort. Illustration: AFRY. (klicka på bilden för större upplösning)

Stationsområdet i Teckomatorp utvecklas genom att nuvarande torg förlängs utmed den nya perrongen. Här kommer det att anläggas sittplatser, planteringar och cykelparkering. På det nuvarande torget finns sedan tidigare pendlarparkering för bil och cykel. Arbetet med anpassningen av stationsmiljön kommer att ske mellan augusti och november, 2021.

Illustration över stationsområdet i Teckomatorp.

Vy över stationsområdet i Teckomatorp. Illustration: Kreera Samhällsbyggnad. (klicka på bilden för större upplösning)

Publicerad: 2021-03-08

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kort fakta om Söderåsbanan

Vad händer? Nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. Ny plattform på stationen i Teckomatorp. Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv.

Varför: Öka kapaciteten på banan och möjliggöra persontrafik på sträckan.

Nuläge: I Svalöv är mötesspår och växlar på plats, i Kågeröd är växlarna på plats och mötesspåret påbörjat. Under våren 2021 görs stora arbeten i samtliga orter, bland annat färdigställs plattformarna.

Byggstart: 2019

Trafikstart: December 2021.

Källa: Trafikverket

Kontakt
Svalövs kommun

Mats Dahlberg
Samhällsbyggnadschef
E-post

Kontakt
Trafikverket

Johan Haagman Projektledare, frågor från media och intresseorganisationer
Tel: 010-124 19 60

Anton Hyllstam Projektingenjör, frågor från allmänheten.
Tel: 010-124 19 60

Frågor om tågtrafiken

För frågor om tågtrafiken, till exempel om tidtabeller och vilka sträckor tåget ska gå, hänvisar vi till Skånetrafiken.

Kontaktperson på Skånetrafiken:

Mats Ohlsson verksamhetsutvecklare, tåg
Tel: 0451-28 85 96

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun