8 december 2021 kl. 18.00-19.30

Föreläsning om psykisk ohälsa

Tema: Ångest och depression

När: 8 december kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felstadsvägen 1, Svalöv
Anmälan: till anhörigsamordnaren tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Arrangör: Region Skåne i samarbete med Anhörigstöd Svalöv och Landskrona

Detta är den femte och sista föreläsningen i en föreläsningsserie om psykisk ohälsa. Vid föreläsningstillfällena tar man upp vanligt förekommande symtom vid psykisk ohälsa samt hur man som anhörig kan bemöta dessa.

Varmt välkommen!