12 oktober 2023 kl. 16.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Öppet hus om Mölledammen

Svalövs kommun bjuder in till ett Öppet hus där du kan ställa frågor om och få mer information om planerade åtgärder i Mölledammen. Du får även möjlighet att komma med idéer till hur svämplansområdet kan användas.

När: torsdag 12 oktober kl. 16.00-20.00
Var: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsvägen 4
Till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan komma när du vill under tiden som öppet hus pågår, men du kan kan också föranmäla dig via ovanstående länk.

På plats kommer det finnas politiker, tjänstemän från Plan- och exploatering och Gata och park samt entreprenör som tagit fram projektförslaget.

Vi bjuder på fika. Välkommen!

Bakgrund

Mölledammen i Röstånga utgör ett vandringshinder vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande organismer inte har möjlighet att passera den. Kommunen blev förelagda av Länsstyrelsen att vidta åtgärder. Föreläggandet överklagades av kommunen men avslogs av mark- och miljödomstolen.

Svalövs kommun har beslutat att avsänka dammen och skapa en slingrande, strömmande å omgiven av ett svämplan på det område där dammen idag ligger. Svämplanet är ett område som ges möjlighet att svämma över vid höga vattenflöden. Vid mer normala flöden kan området användas för rekreation.

Mer information om ågärderna vid Mölledammen.