Svalövs kommun

Nyheter inför valet 2018

Valdistriktsindlening

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun fattade 2017-06-19, § 97 beslutet att slå ihop valdistrikt som inte var tillräckligt stora. Distriken Billebarga och Tågarp slogs ihop, liksom Röstånga och konga-Ask.

Numera finns det sex valdistrikt i Svalövs kommun, dessa är:

 • Svalöv Norra
 • Svalöv Södra
 • Billeberga-Tågarp
 • Röstånga-Konga-Ask
 • Kågeröd-Stenestad
 • Teckomatorp-Norrvidinge

De nya distrikten och vallagens ökade krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har medfört att vissa vallokaler har ändrats från tidigare val.

Vallokaler den 9 september 2018 är följande:

 • Svalöv Norra – Heleneborgsskolan
 • Svalöv Södra – Heleneborgsskolan
 • Billeberga-Tågarp – Billebergas församlingshem
 • Röstånga-Konga-Ask – Midgårdsskolan
 • Kågeröd-Stenestad – Lunnaskolan
 • Teckomatorp-Norrvidinge – Teckomatorps församlingshem

Förtidsröstningen beräknas öka inför årets val, detta i kombination med nya krav på tillgänglighet för funktionshindrade har inneburit vissa förändringar av även förtidsröstningslokaler. Förtidsröstningen äger rum mellan den 22 augusti till och med den 9 september. Det kommer vara möjligt att förtidsrösta i någon del av kommunen varje dag under perioden.

Förtidsröstningslokaler inför val till riksdag, kommun och regionfullmäktige 2018:

 • Svalöv, kommunhuset
 • Svalöv, Fridhem folkhögskola
 • Kågeröds biblioteket
 • Röstånga Turistbyrå
 • Teckomatorps församlingshem
 • Billebergas församlingshem
 • Tågarps församlingshem
 • Stenestads Biblioteksförening

Det kommer även vara möjligt att förtidsrösta i Tågarps församlingshem och Stenestads biblioteksförening under valdagen den 9 september, men dessa lokaler kommer att ha begränsade öppettider

Publicerad: 2019-01-10

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Nämndsekreterare
Louise Linde
0418-47 50 37
E-post

Göran Winér
Valnämndens ordförande
0709-14 53 17

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun