Artikeln publicerades 16 april 2021

Start för termisk in situ-behandling

Nu tar saneringen av det södra före detta BT Kemi-området nästa stora steg när den termiska behandlingsanläggningen slås på.

Under åtta månaders tid har den specialdesignade termiska anläggningen med tillhörande reningsanläggning byggts upp på plats i Teckomatorp. Onsdagen den 14 april var det så dags att starta.

- Det är verkligen början på slutet för BT Kemi-skandalen när vi nu startar den termiska behandlingen och går in i den sista etappen av saneringen av det södra området. Det har varit en lång resa och ett både komplext, kostnadskrävande och spännande projekt men jag hoppas att vi kan bli en bra förebild för andra saneringar - inte minst utifrån den termiska in situ-tekniken som vi använder" säger Agneta Sörensson (M), ordförande i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling som tillsammans med vice ordförande Katarina Lundgren (S) under onsdagen drog igång den termiska behandlingen.

Det södra före detta BT Kemi-området saneras till största delen genom termisk in situ. Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas, samlas in och renas lokalt. Jorden behandlas på det sättet på plats utan att behöva grävas upp. På det gamla BT Kemi-området krävs mycket hög temperatur - 300 grader - för att få föroreningarna att gå i gasfas. Detta gör den termiska saneringen i Teckomatorp nästintill världsunik.

- Det är ett av få högtemperaturprojekt i världen och vi är mycket glada över att få vara en del av den här saneringen" säger Clayton Campbell från kanadensiska McMillan-McGee som tillsammans med entreprenör Geoserve genomför saneringen.

I arbetet med att färdigställa den termiska anläggningen har behandlingsområdet ramats in med en nio meter djup stålspont för att hålla inläckande vatten ute. Dessutom har 235 värmerör borrats på plats, isolerande skumbetong har gjutits över området och utrustning för drift har monterats. I anslutning till behandlingsanläggningen har också en reningsanläggning byggts upp.

- Vi ser fram emot att få sätta igång med saneringsarbetet och vi tycker att det är särskilt spännande att få använda termisk in situ-teknik för att rena det mest förorenade området" säger Jenny Ranch, projektchef för Geoserves termiska projekt.

Saneringsarbetet, som inkluderar bygget av nämnda anläggningar samt en viss del schakt, inleddes i juni 2020 och ska vara slutfört under december 2021. Behandlingstiden för termisk in situ är beräknad till sju månader. Takpris för saneringen av det södra före detta BT Kemi-området är 150 miljoner kronor.

Då pandemilagen begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster till åtta personer har denna startceremoni hållits utan publik.