Svalövs kommun

Ekonomi, statistik & ekonomiska rapporter

I kommunens budgetdokument finns bland annat beskrivet styrmodell, strategiska inriktningar och prioriteringar för kommunens verksamheter.

Svalövs kommun ska:

  • Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun.
  • Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter.
  • Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande.
  • Öka det mellankommunala samarbetet.
  • Vårda de kommunala anläggningstillgångarna så att kapitalförstöring undviks.
  • Ha en befolkningstillväxt som minst ska följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten.

Årsredovisning & bokslut

Svalövs kommun

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

BT Kemi Efterbehandling - styrelsen

Myndighetsnämnden

Revisionen

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Överförmyndaren

Publicerad: 2021-05-20

Sidansvarig: Jane Bergman

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun