Svalövs kommun

Information om coronavirus Covid-19

Illustration coronaviruset samt händer som tvättas noga.

Svalövs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och följer myndigheternas rekommendationer.

Region Skånes skärpning av rekommendationer gällande covid-19.

Official information in other languages concerning the stricter general recommendations in Skåne:

Vi arbetar efter samma prioritering som samhället i övrigt. Det vill säga minska smittspridningen samt skydda de äldre och mest utsatta i samhället.

Minska risken för spridning

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera.

Kontakta 1177 om du känner dig mycket sjuk
Om man har sjukdomssymtom med hosta, andningssvårigheter samt feber och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Jag mår bra men har frågor om Covid-19, ring 113 13
Om du mår bra men har du frågor om coronaviruset, covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som där lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Basala hygienrutiner
Som förebyggande åtgärd mot smittospridning kan följande basala hygienrutiner tillämpas:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symptom på Covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik att röra ansiktet.
 • Använd handsprit.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Nyheter från kommunen Covid-19

Här samlar vi kommunens nyheter som relaterar till coronaviruset Covid-19

 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Svalövs kommuns folkbibliotek håller stängt fram till nyår


  För att hjälpa till att dämpa den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället väljer Svalövs kommun att hålla kommuns folkbibliotek stängda fram ti...

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Vård och omsorgschefen vädjar om att följa råd och rekommendationer


  Vi har nu ett allvarligt läge i Skåne och i landet som innebär att vi alla måste ta ett större ansvar och hjälpas åt att hålla smittspridningen av cov...

  Läs mer • Foto på lismedel.

  Gymnasieelever kan hämta skollunch i form av matlådor


  För att dämpa den ökade smittspridning av covid-19 i samhället är fjärrundervisning åter aktuellt för elever på gymnasiet. Därför erbjuder kommunen al...

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  De skärpta råden i Skåne förlängs


  Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skåne tagit beslut om att förlänga de lokala skärpta råden i Skåne. Smittspridningen av covid-19 ökar ...

  Läs mer • Svalövs logotyp "Boet".

  Åtgärder inom skolan för att begränsa smittspridningen av covid-19


  Smittspridningen ökar alltjämt i samhället och så även inom skolverksamheten. Smitta finns bland både personal, barn och elever samt vårdnadshavare. D...

  Läs mer • Svalövs logotyp "Boet".

  Nu är det verkligen viktigt att ta och visa ansvar!


  Antalet smittade av coronaviruset fortsätter att öka i samhället och tyvärr ökar också antalet inlagda på sjukhus med covid-19. Svalövs kommun följer ...

  Läs mer • Svalvös kommuns logotyp "Boet".

  Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne


  Svalövs kommun följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin och vi följer myndigheternas råd och rekommendationer. I går beslutade Folkhälsomyn...

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Tillsammans kan vi dämpa smittspridningen


  Antalet fall av covid-19 ökar just nu i hela Skåne. Ökningen sker i alla åldersgrupper men där gruppen 20-29, just nu, står för 25 procent av andelen ...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Information med anledning av två covidsmittade medarbetare på kommunens äldreboenden


  Två medarbetare på kommunens äldreboenden har under gårdagen konstaterats positiva för covid-19. Smittspårning pågår och samtlig personal på berörda a...

  Läs mer • Läs mer om möjligheten till provtagning för Covid-19 på 1177:s webbplats.

  Region Skåne erbjuder nu antikroppstest för Covid-19


  Nu kan personer över 18 år och folkbokförda i Skåne boka tid för antikroppstest som kan visa tecken på genomgången covid-19-sjukdom. Länkar till tidbo...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Besöksförbudet på kommunens äldreboenden förlängs


  Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av coronaviruset. Det gäller även LSS-boenden och inom socia...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Håll avstånd även under sommaren!


  Fast sommaren är här och semestern börjar närma sig så är det viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, framför allt att...

  Läs mer • Foto på ett provtagningsför.

  Region Skåne utökar provtagningen av vård- och omsorgspersonal för covid-19


  Efter en pilottest i Kristianstads kommun utökas nu provtagningen av kommunal vård- och omsorgspersonal till alla Skånes 33 kommuner.

  Läs mer • Foto på personal i skyddsutrustning.

  Skyddsutrustning samt testning av egen personal


  Läget när det gäller skyddsutrustning i vården har förbättrats med de leveranser som kom föregående vecka till kommunen. Skyddsutrustning finns nu på ...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Vårt äldreboende är nu smittfritt


  Den brukaren på ett av kommunens äldreboende som insjuknade i covid-19 har nu friskförklarats.

  Läs merPublicerad: 2020-11-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Inköp och hemleverans av livsmedel för dig som är 70 år eller äldre

Lägesbild Covid-19 i Skåne

Information på andra språk, Covid-19

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun