Svalövs kommun

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämndens protokoll

Myndighetsnämnden behandlar ärenden som rör myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och räddningstjänsten, alkoholtillstånd samt spel-och lotteritillstånd.

Då myndighetsnämndens protokoll innehåller personuppgifter publiceras de inte på kommunens webbplats.

För att ta del av ett protokoll, kontakta nämndsadministrationen.

Publicerad: 2020-11-09

Sidansvarig: Maria Pålsson

Kontakt

Nämndsekreterare
Fredrik Rosenkvist
0418-47 50 88
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun