Svalövs kommun

Sammanträdestider 2021

Observera att samtliga tider är preliminära. Ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium.


Kommunfullmäktige 2021

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

(kl. 18.30) 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december.

Nämnder, styrelser och utskott

Möten för nämnder, styrelser och utskott är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2021

(kl. 13.30) 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 15 november och 6

Bildningsnämnden 2021
(kl 13.30-16.30) 14 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 18 maj, 22 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16 november och
7 december.

Myndighetsnämnden 2021
(kl. 13.30-16.30) 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april,
24 maj , 14 juni, 19 juli, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november och 13 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2021
(kl 13.00-16.30) 20 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 28 september, 27 oktober, 17 november och 15 december

Socialnämnden 2021
(kl. 9.00) 28 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 27 maj, 23 juni, 29 juli, 26 augusti, 30 september, 21 oktober, 25 november, 16 december.

Vård- och omsorgsnämnden 2021
(kl 13.30-16.30) 21 januari, 18 februari, 25 mars, 29 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 29 september, 28 oktober, 18 november, 16 december.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 2021
(kl 13.00-16.30) 26 februari, 28 maj, 10 september, 3 december.

Ungdomsrådet 2021
(Kl 9.00-11.00) 12 februari, 7 maj, 3 september, 26 november

Kommunstyrelsens utskott

Arbetsutskottet 2021
(kl. 13.30) 26 januari, 23 februari, 30 mars, 4 maj, 25 maj, 20 juli, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 16 november (kl 09.00) och 14 december.

Personalutskottet 2021
(kl 13.30) 27 januari, 2 mars, 6 april, 11 maj, 1 juni, 3 augusti, 7 september, 8 oktober, 9 november, 30 november och 21 december.

Övriga styrelser

AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 2020

(kl. 15.00 resp. 16.00): 20 februari, 16 april, 23 maj, 28 maj, 2 juni (årsstämma), 27 augusti, 15 oktober och 19 november.

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2021
(kl. 09.00) 17 februari, 24 mars, 26 maj, 29 september, 24 november och (kl.10.00) 15 december.

Revisionen 2021
(kl. 09.00 - 15.00, om inte annat anges i kallelse)19 januari,16 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

Publicerad: 2021-08-18

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun