Folkomröstning 2021

Folkomröstning logga

Söndagen den 12 december 2021 är det folkomröstning i Svalövs kommun gällande förändrad bolagsstyrning. Om du har rösträtt i folkomröstningen får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress i slutet på november. Vilken vallokal du ska rösta i framgår av ditt röstkort.

Under sommaren 2020 samlade ett folkinitiativ ihop tillräckligt många underskrifter för att få till stånd en folkomröstning om förslag till förändrad bolagsstyrning. Därför beslutade kommunfullmäktige, den 31 augusti 2020, i enlighet med kommunallagen (8 kap, 2§ samt 5 kap §36-§37) att en folkomröstning skulle genomföras angående förslag till förändrad bolagsstyrning.

I september 2020 fattade kommunfullmäktige i Svalövs kommun beslut om att bilda en bolagskoncern som ägs helt av kommunen. De kommunägda bolagen ska hantera främst bostäder, fastigheter, måltidsservice och gatuunderhåll.

Kommunfullmäktige beslutade att folkomröstningen skulle hållas den 12 december 2020. På grund av pandemiläget fattade dock fullmäktige beslut om att skjuta på omröstningen och den ska istället hållas den 12 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutade vidare att frågan vid den kommunala folkomröstningen ska lyda enligt följande:

"Ska Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning?"

Följande svarsalternativ (röstsedlar) är möjliga vid valet:

 • JA – jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.
 • NEJ – jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.
 • BLANK – blank röstsedel.

Kommunala folkomröstningar är rådgivande. Det betyder att efter resultatet av folkomröstningen är fastställt, kommer kommunfullmäktige att ta ställning i frågan.

Information om bolagsstyrningsmodellen

Här kan du förstidsrösta

Från och med 2 december till och med den 11 december kan du förtidsrösta i någon av lokalerna nedan:

 • Fullmäktigesalen i kommunhuset, Herrevadsgatan 10 i Svalöv
 • Församlingshemmet, Föreningsgatan 2 i Teckomatorp
 • Scoutstugan, Prästvägen 1 i Billeberga
 • Församlingshemmet, Annerogatan 7 i Tågarp
 • Dumlestugan, Bygatan 2 i Kågeröd
 • Turistinformationen, Nackarpsdalsvägen 4 i Röstånga
Förtidsröstning

Här kan du rösta på folkomröstningsdagen, 12 december 2021

Du kan rösta i följande vallokaler på folkomröstningsdagen beroende på vilket valdistrikt du tillhör:
 • Heleneborgsskolan, sal B för dig som tillhör valdistrikt Svalöv Norra
 • Heleneborgsskolan, sal C för dig som tillhör valdistrikt Svalöv Södra
 • Scoutstugan i Billeberga för dig som tillhör valdistrikt Billeberga-Tågarp
 • Turistinformationen i Röstånga för dig som tillhör valdistrikt Röstånga-Konga-Ask
 • Dumlestugan i Kågeröd för dig som tillhör valdistrikt Kågeröd-Stenestad
 • Församlingshemmet i Teckomatorp för dig som tillhör valdistrikt Teckomatorp-Norrvidinge

Vallokalerna har öppet mellan klockan 08.00-20.00.

Om du inte kan rösta i din vallokal den 12 december kan du denna dag förtidsrösta i:

 • Församlingshemmet, Annerogatan 7 i Tågarp, mellan klockan 10.00-17.00 eller
 • Biblioteksföreningen, Stenestad 2685 i Stenestad, mellan klockan 10.00-13.00.

Covid-19-restriktioner

Svalövs kommun är mån om att folkomröstningen ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt och följer Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.