Svalövs kommun

KF 2017-09-25

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-09-25

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

120. Fastställande av dagordning.
121. Information.
122. Anmälningsärenden.
123. Avsägelser och val.
124. Årsredovisning 2016 – Söderåsens miljöförbund, reglering av balanskrav.
125. Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet Medelpunkten.
126. Revisionsgranskning avseende HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar.
127. Enkel fråga om tillgång till handlingar och protokoll för bygg- och räddningsnämndens ledamöter.
128. Enkel fråga angående återställning efter fiberdragning i våra tätorter.
129. Interpellation, jämställdhet som krav vid offentlig upphandling.
130. Motion, Tillgängliga cykelpumpar.
131. Motion, Mikroplasters påverkan på vår miljö.
132. Motion, in rätta en särskild ”ungdomspott” för ungas evenemangsidéer.
Från Linn Alenius Wallin (FI), Amanda Ripa (FI) och Kristina Carlsson (FI). För beslut om handläggning.
133. Motion, anställning av personer med arbetshinder.
Från Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C). För beslut om handläggning

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

 
Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun