Val 2022

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Sedan finns det också särskilda regler för valet till riksdagen och för valen till regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Om du inte är svensk medborgare kan du ändå i vissa fall ha rösträtt till region- och kommunfullmäktige.

För att få rösta till riksdagen måste du vara:

 • svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta till region- och kommunfullmäktige måste du vara:

 • svensk medborgare och folkbokförd i regionen, kommunen eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare på Island eller i Norge och vara folkbokförd i regionen, kommunen eller
 • medborgare i något annat land eller statslös, och ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt vara folkbokförd i regionen eller kommunen.

Ditt röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort. Om du är upptagen i röstlängden ska du senast den 24 augusti ha fått ditt röstkort till din folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt till, i vilken vallokal du kan rösta i på valdagen, och adress och öppettider i vallokalen.

Här kan du rösta på valdagen

Alla som har rätt att rösta tillhör ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal som är öppen klockan 08.00-20.00 på valdagen. På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör och adressen till din vallokal.

Nedan ser du alla vallokaler i kommunen på valdagen:

Valdistrikt

Vallokal

Adress

Öppettider

Svalöv Västra

Heleneborgshallen sal A1

Skolgatan 16, 268 31 Svalöv

08.00-20.00

Svalöv Östra

Heleneborgshallen sal A2

Skolgatan 16, 268 31 Svalöv

08.00-20.00

Svalöv Norra

Heleneborgshallen sal B och C

Skolgatan 16, 268 31 Svalöv

08.00-20.00

Teckomatorp-Norrvidinge

Församlingshem

Föreningsgatan 2, 268 71 Teckomatorp

08.00-20.00

Billeberga-Tågarp

Idrottshallen Billeshögsskolan

Billeshögsvägen 2, 268 73 Billeberga

08.00-20.00

Kågeröd-Stenestad

Idrottshallen Lunnaskolan

Ekgatan 1, 268 77 Kågeröd

08.00-20.00

Röstånga-Konga-Ask

Matsalen Midgårdsskolan

Billingevägen 26, 260 24 Röstånga

08.00-20.00

Om du ska rösta i din vallokal på valdagen behöver du ha med dig id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Det är inget krav att du ska ta med dig ditt röstkort när du röstar i din vallokal, men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Här kan du förtidsrösta

Förtidsröstningen pågår under perioden 24 augusti - 11 september.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i en annan kommun eller i din egen kommun, från den 24 augusti till och med valdagen den 11 september. I Svalövs kommun är det möjligt att förtidsrösta någonstans i kommunen varje dag under perioden. Det går också att förtidsrösta i alla kommunens vallokaler på valdagen.

Vid förtidsröstningen behöver du ta med dig giltig ID- handling och röstkort. Om du inte har någon giltig identitetshandling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en identitetshandling. Om du har glömt ditt röstkort kan förtidsröstningslokalerna i Svalövs kommun skriva ut dubblettröstkort på plats.

Nedan ser du förtidsröstningslokalernas öppettider i Svalövs kommun vid valet 2022.

Svalöv, Kommunhuset, Herrevadsgatan 10

24/8

25/8

26/8

27/8

28/8

31/8

1/9

11-19

11-19

11-15

11-15

11-15

11-19

11-19

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

11-15

11-15

11-15

11-19

11-19

11-19

11-19

9/9

10/9


11-15

11-15

 

Svalöv, Fridhems folkhögskola, Rönnebergavägen 10 (Aulan)

29/8

30/8

11-15

11-15

Teckomatorp, Församlingshem, Föreningsgatan 2

26/8

27/8

4/9

5/9

8/9

10/9

11-15

11-15

11-15

11-15

15-19

15-19

Billeberga, Scoutstuga, Prästvägen 1

25/8

27/8

2/9

4/9

5/9

8/9

15-19

11-15

11-15

11-15

11-15

15-19

Tågarp, Församlingshem, Annerogatan 7

31/8

1/9

2/9

3/9

7/9

10/9

11/9

15-19

11-15

11-15

11-15

15-19

10-13

11-15

Kågeröd, Bibliotek, Ekgatan 1

28/8

3/9

4/9

5/9

7/9

8/9

11-15

11-15

11-15

11-15

11-15

11-15

Röstånga, Turistinformation, Nackarpsdalsvägen 4

24/8

25/8

26/8

27/8

28/8

29/8

11-15

15-19

11-15

11-15

11-15

15-19

Hur hittar du den valsedel du vill ha i valsedelstället?

I varje valsedelstation finns det tre valsedelställ bredvid varandra. I ställ 1 hittar du partivalsedlar och blanka valsedlar. Partivalsedlarna står i bokstavsordning uppifrån och ned. De blanka valsedlarna står längst ned i stället.

I ställ 2 och 3 hittar du namnvalsedlar, alltså sådana valsedlar som du kan personkryssa på. Även namnvalsedlarna står i bokstavsordning. Det betyder att partier vars namn börjar på A ligger längst upp i ställ 2. Om alla namnvalsedlar inte får plats i ställ 2, läggs även namnvalsedlar i ställ 3. I ställ 3 hittar du alltså namnvalsedlar för partier vars partinamn börjar med en bokstav långt bak i alfabetet.

Röstmottagarna kontrollerar med jämna mellanrum att valsedelställen är påfyllda och att valsedlarna står i bokstavsordning.

Om du behöver hjälp med att hitta den valsedel du letar efter, kan du be om hjälp av röstmottagarna i lokalen. Du kan också ringa till kommunens valtelefon på 0418-47 53 13.

Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut.

Kartvy över var Lantlyckan ligger i Svalövs kommun.

Valnämnden ansvarar för att det alltid finns partivalsedlar utlagda för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent, eller som är representerade i aktuell kommun eller region. Valnämnden ansvarar också för att det alltid ska finnas blanka valsedlar.

Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlarna till röstningslokalerna eller till valkansliet för distribution. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut namnvalsedlarna i valsedelställen.

Om du behöver hjälp med att rösta

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det.

Om du inte kan ta dig till vallokalen alls kan du rösta med bud eller med ambulerande röstmottagare.

Hjälp i lokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.

Du bestämmer vem som ska hjälpa dig
Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vissa personer får rösta med bud

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • ålder
 • sjukdom
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Så här röstar du

1. Beställ eller hämta material för budröstning

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan du beställa hos Valmyndigheten eller genom att ringa till valadministrationen på telefonnummer 0418-47 53 13.

Den som är bud åt dig kan också hämta materialet i någon av kommunens röstnings- eller vallokaler eller i kommunhusets reception.

2. Gör i ordning rösten i avskildhet
Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänger kuverten.

3. Vittne och bud intygar
Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet.

Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.

4. Budet lämnar in rösten
Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen:

 • din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
 • en lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en id-handling när hen lämnar in budrösten. Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen.

Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du behöver hjälp men inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Svalövs kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs då iordning på samma sätt som en förtidsröst.

Följande datum kommer det att finnas ambulerande röstmottagare på kommunens särskilda boenden:

 • Åsgården, 1 september klockan 11-14
 • Solgården, 5 september klockan 11-14
 • Ängslyckan, 7 september klockan 11-14

Det är även möjligt att boka ambulerande röstmottagare till ditt hem eller annan plats. Du bokar ambulerande röstmottagare genom att ringa till kommunen på 0418-47 53 13. Förtidsbokning ska ske senast kl. 12.00 dagen innan.

Följande dagar och tider kommer i första hand erbjudas de väljare som önskar boka ambulerande röstmottagare:

 • 25 augusti klockan 11-14
 • 29 augusti klockan 11-14
 • 31 augusti klockan 11-14
 • 8 september klockan 11-14
 • 11 september klockan 10-16

Alla som har rösträtt får ett röstkort. Om du är upptagen i röstlängden ska du senast den 24 augusti ha fått ditt röstkort till din folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt till, i vilken vallokal du kan rösta i på valdagen, och adress och öppettider i vallokalen.

För partier: Information om distribution av valsedlar vid allmänna val 2022

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till röstmottagningsställen. Detta med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). 

Valnämnden ser därför till att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:

 • har fått minst 1 procent av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
 • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det eller de politiska organ där de redan är representerade.

Valnämnden i Svalövs kommun har beslutat att erbjuda ytterligare distribution av valsedlar till partier som anmält deltagande i valet 2022.

Det innebär:

 • att partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar kan lämna in namnvalsedlar till valnämnden för distribution till respektive röstmottagningsställe.
 • att partier som inte har rätt till utläggning kan lämna in parti- och namnvalsedlar till valnämnden för distribution till respektive röstmottagningsställe.

Valsedlar ska lämnas till valkansliet genom Kommunhusets reception, Herrevadsgatan 10 i Svalöv, senast den 15 augusti 2022.

Valnämnden ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar på röstmottagningsställena.

Partier kan också välja att själva distribuera sina valsedlar till respektive röstmottagningsställe.

Utläggning av valsedlar i valsedelställen

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att enbart röstmottagarna i vallokalen får placera ut dem i valsedelställen. Röstmottagarna kommer fylla på med valsedlar så länge ett lager finns.