Svalövs kommun

Näringsliv

Fotokollage - näringsliv i Svalövs kommun.

Svalövs kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet och besöksnäringen - en näring som huvudsakligen består av små och medelstora företag.

Kommunens näringslivsstrategi har fokus på kommunal profilering, regional samverkan och förutsättningar för lokalt företagande.

Svalövs kommun ska på olika sätt samverka och stimulera, samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande företagsklimat inom alla sektorer i kommunen.

Kommunens företagsservice består bland annat i att medverka i olika utvecklingsprojekt, bygga nätverk, ge råd och stöd i företagsfrågor, starta-eget frågor, vara bollplank i marknadsföring och profileringsfrågor, samt anordna mässor, utbildningar, temaarrangemang och mycket mer.

 

Publicerad: 2021-04-16

Sidansvarig: Gisela Christensson

Gilla Näringsliv på Facebook

Kontakt

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0709-47 51 89
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Näringslivssekreterare
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Gilla Näringsliv på Facebook
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun