Svalövs kommun

Gåvokort 2020/2021

Illustration på Gåvokorten 2020.

Gåvokort till kommunanställda för att stötta det lokala näringslivet

Premiera medarbetare

Under året som gått har kommunstyrelsen valt att visa uppskattning genom att vid tre tillfällen premiera medarbetare inom kommunens verksamheter för goda insatser under detta onormala år. Ett onormalt år som inneburit många prövningar för att anpassa vår tillvaro och våra verksamheter utifrån den pågående pandemin.

Stötta det lokala näringslivet

Gåvokorten är också en insats för att stötta det lokala näringslivet i kommunen. Genom att kommunens medarbetare använder gåvokorten hoppas vi att det sänder positiva och uppmuntrande signaler till företagarna i kommunen, som i många fall har hamnat i en utmanande situation i och med coronapandemin.

Gåvokorten

Gåvokorten ska användas för köp av varor och tjänster i det lokala näringslivet i Svalövs kommun.

  • Gåvokort nr. 1: delades ut lagom till sommarsemestern. Värdet är på 350 kronor och giltigheten är fram till och med den 31 december, 2020.
  • Gåvokort nr. 2: delades ut strax innan jul. Värdet är på 250 kronor och giltigheten är fram till och med den 31 maj, 2021.
  • Gåvokort nr. 3: delades ut strax innan sommaren 2021. Värdet är på 500 kronor och giltigheten är fram till och med den 31 december, 2021.

Gåvokorten kan inte användas för inköp av alkohol, spel eller tobak. Kortet är personligt och gäller vid ett köptillfälle. Innehavaren ska uppvisa legitimation vid köptillfället och det är upp till varje näringsidkare att bestämma om man vill lösa in gåvokortet.

Information till företagare

Det är upp till dig som företagare om du vill lösa in gåvokortet mot en vara eller tjänst.

Så här gör du vid fakturering:
Det inlösta gåvokortet bifogas med fakturan. Då presentkortet är att betrakta som betalmedel ska det inte vara någon moms på fakturan. Du fakturerar enbart det totala värdet på presentkortet som löses in.

På fakturan ska följande anges:

  • Fakturadatum
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Plus- eller bankgiro
  • Företagets momsregisternummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter

Fakturan skickas till följande adress:
Svalövs kommun
Ekonomienheten/Gåvokort
268 80 Svalöv

Vid frågor, vänligen kontakta:
Svalövs kommuns växel på telefon: 0418-47 50 00

Publicerad: 2021-05-28

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Svalövs kommuns växel:
0418-47 50 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun