Svalövs kommun

Leader

Leader i nordvästra Skåne med Öresund fördelar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Testbild

Kännetecknande för
Leadermetoden är:

Underifrånperspektiv
Lokalkunskap
Samarbete
Trepartnerskap
Nytänkande
Lokalt fattade beslut

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling som funnits inom EU sedan 1991. Grundläggande för metoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Den ska skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Vad är ett Leaderprojekt?
Ett projekt som på något sätt bidrar till att uppfylla den lokala utvecklingsstrategin. Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas. Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta. Det ska innebära förbättringar och utveckling för fler än de som genomför projektet.

Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.

Hur ansöker man?

Man ansöker efter kontakt med Leaderkontoret via e-ansökan och med e-legitimation.

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas in när som helst under året. Det är den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. LAG sammanträder fyra till sex gånger per år och komplett ansökan måste ha inkommit senast sex veckor innan mötet för att kunna behandlas. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

Var hittar jag mer information?

Allt du behöver för att komma igång men även hur man driver ett projekt hittar du på här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Leader nordvästra Skåne med Öresund har ett kontor i Örkelljunga som hjälper dig i gång, stöttar i projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera.

Kontaktuppgifter:
Storgatan 15
286 37 Örkelljunga
E-post: info@leaderskanens.se
Tel: 0709 77 33 33

Har du en idé - testa den här:

  1. Kan du beskriva projektidén på ett kortfattat sätt? Vad är det ni vill göra och är idén nytänkande?
  2. Varför vill ni genomföra projektet?
  3. Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att genomföra arbetet?
  4. Hur tänker ni gå till väga? Vilka resurser krävs och vilka aktiviteter finns i projektet?
  5. Vilka gynnas av att projektet genomförs?
  6. Faller projektet inom ramen för vår lokala utvecklingsstrategi? Hur?
  7. Sker projektet i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig? Förklara på vilket sätt.
  8. Är projektets arbetsform och resultat öppet för alla och inte diskriminerande? Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.
  9. Hur ser den planerade tidsplanen ut för projektet? Vilka bestående värden finns kvar efter projekttidens slut?
Publicerad: 2021-08-31

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Tillförordnad utvecklingschef
Joakim Nilsson
0418-47 51 89
e-post

Utvecklingsstrateg
Kristina Prahl
0418-47 50 17
e-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun