Svalövs kommun

Destination Söderåsen

Testbild
Testbild

Leaderprojektet Destination Söderåsen

”Leaderprojektet Destination Söderåsens mål är att gemensamt – kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark – utveckla Söderåsen till en hållbar turistdestination som lockar fler besökare, under en längre tid av året, på fler platser inom destinationen och att de stannar längre.” (Utdrag ur projektansökan)

Leaderprojektet Destination Söderåsen pågår under tiden 1 oktober 2018 – 31 oktober 2021 och finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med Bjuvs, Klippans, Åstorps och Svalövs kommuner, samt Söderåsens Nationalpark. Det finns även en avsiktsförklaring från de fyra Söderåskommunerna att formera en organisation som fortsätter arbetet på permanent basis efter avslutat projekt. Under projekttiden är det planerat att destinationen ska utvecklas inom följande områden:

  • Gemensam vision och mål – att tillsammans med näringen skapa en gemensam identitet och arbeta mot gemensamt framtagna mål. Skapa en enad röst som kommunicerar vad destinationen är och står för.
  • Digitalisering – inventera, komplettera och utveckla kommunikationskanalerna externt och internt för att stärka destinationens enhetliga röst, och därigenom skapa en solid grund för destinationens företagare att förankra sin egen kommunikation och identitet.
  • Kompetensutveckling – Omvärldsbevaka och skapa kunskap om hur man når ut till, kommunicerar och skapar affärer. Internt inom destinationen skapa kompetens och utveckling för tydlig kommunikation, effektivitet och arbetssätt som gynnar destinationens utveckling som helhet. Ge företagarna kunskap och möjlighet att arbeta i destinationens marknadsföringskanaler, samt ge näringen incitament för utveckling av den egna verksamheten.
  • Marknadsföring – Ge näringen bästa möjliga förutsättning att kunna använda destinationens kanaler för marknadsföring. Ta fram material och digitala lösningar som är relevanta för dagens och framtidens besökare.

Leaderprojektet utgår från Leadermetoden som kännetecknas av:

  • Underifrånperspektivet
  • Lokalkunskap
  • Samarbete
  • Trepartnerskap
  • Nytänkande
  • Lokalt fattade beslut

Detta innebär att leaderprojektet bygger på att det lokala näringslivet varit med från början och identifierat behovet av utveckling, och tagit fram riktlinjerna för leaderprojektets innehåll, samt under leaderprojektets gång deltar i dess aktiviteter, och påverkar dess dynamiska utveckling och innehåll tillsammans med de fyra Söderåskommunerna och Söderåsens Nationalpark.

Publicerad: 2021-07-19

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Projektledare
Fredrik Kocon
0418-47 50 99
E-post

Projektadministratör
Eva Ogard
0418-47 50 97
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun