Artikeln publicerades 11 februari 2022

Parkeringsförbud i Billeberga

Svalövs kommun har beslutat att upprätta parkeringsförbud på del av Billeshögsvägen samt på del av Fabriksvägen i Billeberga.

Beslutet grundar sig på flertalet klagomål om felaktigt parkerade lastbilar som hindrat framkomligheten för övrig trafik.

Som alternativ parkering har Svalövs kommun beslutat att häva parkeringsförbudet på en annan del av Fabriksvägen.

Svalövs kommun har även tagit hänsyn till Billeshögsskolan och den nyöppnade livsmedelsbutiken i sitt beslut.

Kartskiss över det aktuella området i Billeberga

Kartskiss över det aktuella området i Billeberga