Artikeln publicerades 29 augusti 2022

Tyck till om det kulturpolitiska programmet 2023-2025

Kommunen har tagit fram ett förslag till kulturpolitiskt program som ska gälla 2023-2025. Det är nu ute på remiss så att partier, kulturföreningar, andra kulturaktörer och allmänhet ska kunna lämna in synpunkter.

Det kulturpolitiska programmet för Svalövs kommun syftar till att ge kulturen en stark roll. Programmet ska tillsammans med tillhörande handlingsplan ange den politiska viljeinriktningen och ambitionsnivån inom kulturområdet i Svalövs kommun.
Förslag till Kulturpolitiskt program 2023-2025 Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttranden skickas till info@svalov.se, ange "bildningsnämnden/kulturpolitiskt program" i ämnesfältet. Det går även att skicka brev till:
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv. Märk då brevet med "bildningsnämnden/kulturpolitiskt program".

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 oktober.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.