Artikeln publicerades 19 december 2022

Säkra besök på våra vård- & omsorgsboenden

Äldre kvinna med munskydd.

Foto:Mostphotos.

Smittspridningen av covid-19 och andra luftvägsinfektioner ökar i samhället och inom vård- och omsorgsverksamheten i Skåne. Därför vill vi påminna om våra rutiner för säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden.

En bidragande orsak till en ökad smittspridning kan vara skifte i virusvarianter och att vi nu har en vintersäsong som gör att vi träffas mer inomhus.

Med bakgrund av detta rekommenderar Vårdhygien Skåne att besökare använder munskydd. Rekommendationen kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen av covid-19 och dess kliniska konsekvenser utvecklas.

Besök till våra boenden i kommunen behöver inte förbokas eller förannonseras. Men vi uppmanar alla att följa våra rutiner.

Rutin för säkra besök:

  • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
  • Håll avstånd till andra brukare och personal i gemensamhetsutrymme samt undvik trängsel i samband med besök. Med fördel kan du genomföra besöket i den enskildes lägenhet eller utomhus.
  • Vi rekommenderar dig som besökare att använda munskydd. Du kommer att erbjudas munskydd av verksamheten.
  • Ha god handhygien, vi uppmanar att du använder handdesinfektion före och efter ditt besök. Handsprit kommer att finnas tillgängligt på boendet.

Vi önskar förståelse för att det kan ske snabba förändringar av besöksrutinen, exempelvis att en avdelning behöver stängas vid misstänkt smitta eller om myndigheternas rekommendationer ändras.

Om du är anhörig och har frågor, vänligen kontakta enhetschef på respektive särskilt boende.