Artikeln publicerades 23 februari 2021

Besöksförbudet upphör

Från och med den 24:e februari upphör besöksförbudet att gälla på kommunens äldreboenden, LSS-boenden och för besök inom socialpsykiatrin.

Dock är det fortsatt försiktighet som gäller vid besöken, vilket innebär att man återgår till besöksrutinerna som gällde innan besöksförbudet. Som anhörig eller vän bokar du ditt besök i förväg hos enhetschefen på det aktuella boendet.

I första hand rekommenderas du att genomföra besöket utomhus. På respektive äldreboende finns möjlighet att träffas coronasäkert med en plastskärm mellan sig.

Det finns också möjlighet att besöka din anhörige inne i dennes bostad, eller i avsedd möteslokal på äldreboendet. Det är enhetschefen som avgör var besöket genomförs på bästa sätt.

Kontaktuppgifter till respektive äldreboende