Svalövs kommun

Äldreservice

Äldre och yngre person ute i naturen.

Äldre boende i Svalövs kommun, med behov av vård och omsorg, ska känna trygghet och att deras behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Foto på äldreomsorgens broschyr

Broschyr - äldreservice

Kommunens äldreomsorg utgår från kvarboendeprincipen, vilket innebär att äldre personer ska få god vård och omsorg i hemmet, och omsorg som uppfyller deras individuella behov så att de kan bo kvar i sitt ordinära boende.

En generös inställning till trygghetslarm underlättar också den enskildes möjligheter att välja kvarboende.  

Svalövs kommun svarar för den vård och omsorg som ges till äldre i det egna hemmet och på äldreboenden. Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser.

Publicerad: 2021-10-11

Sidansvarig: Ingela Nylander

Lämna synpunkter

I länken nedan kan du via vårt webbformulär lämna synpunkter på vår verksamhet.

Kontakt
Svalövs kommun
0418-47 50 00
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun