Svalövs kommun

Äldreboende

Ängslyckan, äldreboende

De nationella råd och föreskrifter som bland annat begränsat antalet deltagare vid sammankomster och uppmanat till distansarbete upphör att gälla den 29 september. Kommunens verksamheter återgår i möjligaste mån till det normala, men fortsätter att följa utvecklingen och att vidta åtgärder där det behövs. Inom kommunens vård och omsorg kvarstår befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare.

Vård och omsorg behåller smittskyddsrutiner

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter blir det däremot ingen förändring. Besökare på äldreboenden och gruppbostäder måste även fortsättningsvis boka sitt besök och följa besöksrutinerna. Som anhörig eller vän bokar du ditt besök i förväg hos enhetschefen på det aktuella boendet. Kontaktuppgifter hittar du i den gula rutan till höger.

 • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
 • Stanna även hemma om du har tagit ett prov för covid-19 och inväntar svar, även om du är symtomfri.
 • Håll avstånd till andra brukare och personal.
 • Ha god handhygien, handsprit kommer att finnas tillgängligt på boendet.
 • Om ni önskar använda munskydd vid besök, erbjuder vi detta.
 • Hosta eller nys alltid i armvecket.
 • I samband med besöket antecknas besökarens kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och tidpunkt för besöket. Anledningen är att vi behöver komma i kontakt med besökare skyndsamt vid ett utbrott av smitta.
 • Ring till avdelningen när du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan

Tack för att du visar hänsyn och respekt!

Rekommendationer vid gruppaktivitet

Vid gruppaktiviteter inom vård och omsorgsverksamheter samlas individer som kan vara speciellt infektionskänsliga. Vi uppmanar till att arrangera aktiviteter på ett sätt som innebär att vi minskar risken för smittspridning.

Därför gäller följande:

 • Inför gruppaktiviteten kommer deltagare att tillfrågas om de har symtom och om de har varit i nära kontakt med covid-19 positiv person de senaste 14 dagarna. Om så är fallet får inte deltagaren delta vid gruppaktiviteten.
 • Undvik trängsel och möjlig gör att avstånd kan hållas genom att antalet deltagare anpassas till lokalens storlek.
 • Deltagare uppmanas att desinfektera händerna före och efter gruppaktiviteten.
 • Deltagare som önskar använda munskydd kommer att erbjudas det.

I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv. Lägenheterna är på 1-3 rum.

Varje boende är hyresgäst och betalar hyra. Man möblerar med egna möbler förutom säng som ingår.

För att få en lägenhet i särskilt boende behövs ett biståndsbeslut.
 

Korttidsenheten

Korttidsenheten finns på Ängslyckan. För vistelse på korttidsenheten behövs ett beslut av biståndshandläggare.

Växelvård

Om du vårdas hemma av någon anhörig kan du vid behov då och då erbjudas en kortare tids vård - några dagar till någon vecka - på korttidsenheten. Ansökan gör man hos biståndshandläggare.

Publicerad: 2021-09-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Ängslyckan
Enhetschef
Sofia Ahlström
0418-47 52 02
e-post

Solgården
Enhetschef
Carina Nilsson
0418-47 54 90
e-post

Åsgården
Enhetschef
Lena Borg
0418-47 50 06
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun