Svalövs kommun

Kontakta oss

Vård och omsorg

Verksamhetschef Hemvård/Hemsjukvård
Annelie Westlund
0418-47 52 87
e-post

Enhetschef Åsen
Nina Larsson
0418-47 50 31
e-post

Enhetschef Slätten
Marléne Andersson
0418-47 53 15
e-post

Enhetschef Svalöv
Camilla Schön
0418-47 50 33
e-post

Enhetschef Solgården
Carina Nilsson
0418-47 54 90
e-post

Enhetschef Åsgården
Lena Borg
0418-47 50 06
e-post

Enhetschef Ängslyckan
Sofia Ahlström
0418-47 52 02
e-post

Enhetschef Myndighet
Susanne Bodén
0418-47 53 75
e-post

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Camilla Kindahl
0418-47 52 54
0709-47 52 54
e-post

Demenssjuksköterska
Eva Granvik
0418-47 52 11
e-post

Anhörigsamordnare
Anna Helkama-Rågård
0709-47 54 65
e-post

Tf. socialchef vård och omsorg
Cecilia Andersson
0418-47 50 00 (växeln)
e-post

Publicerad: 2021-08-31

Sidansvarig: Ingela Nylander

Kontakt
Svalövs kommun
0418-47 50 00
e-post
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun