Svalövs kommun

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-20 år och har gått ut grundskolan men inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Vi söker alltså dig som antingen har hoppat av eller aldrig börjat i gymnasiet och inte har jobb.

Vad kan vi hjälpa till med?

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi erbjuder dig bland annat information och fördjupad vägledning.

Vårt jobb är att hjälpa dig genom att reda ut vad just du ska satsa på nu och i framtiden. Du får en personlig coach som tillsammans med dig kommer fram till hur du kan ta nästa steg. Det kan till exempel vara studier, arbete eller praktik. Det är frivilligt att ta del av våra insatser.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss och berätta vad du gör i dagsläget. Tillsammans kommer vi då att titta på olika möjlighter för dig att komma vidare med studier eller praktik.

Kontakta oss via webben Öppnas i nytt fönster., eller ring till vår KAA-samordnare Suzana Majetic, se kontaktuppgifter till höger.

Kommunens ansvar enligt lag

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Publicerad: 2021-05-10

Sidansvarig: Mikeal Lindberg

Kontakt

Arbetsmarknads-
konsulent

Suzana Majetic
0418-47 50 41
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun