Svalövs kommun

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Anpassningsåtgärder

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad som till exempel att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén. Ett krav är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning och att åtgärderna ska vara nödvändiga.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Om du bor du i hyres- eller bostadsrättslägenhet

Ett beviljat bostadsanpassningsbidrag betyder inte att det är fritt fram att utföra anpassningar utan hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens medgivande, vilket framgår av bestämmelser i hyreslagen och bostadsrättslagen.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsförenings styrelse för att få ett medgivande. Detta bör vara skriftligt och till exempel omfatta att sökta åtgärder får utföras och vad som gäller när du flyttar.

Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som bidrag beviljats för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske.

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. För att få bidrag vid köp eller byte av bostad krävs att nödvändiga åtgärder för att anpassa bostaden inte bedöms som kostnadskrävande eller att det finns särskilda skäl för att välja just den bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

 

Publicerad: 2019-11-18

Sidansvarig: Bedrija Halilovic

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun