Svalövs kommun

Anmälningsskyldighet

Om du arbetar i verksamheter med barn och ungdom har du anmälningsskyldighet till socialtjänsten om du får veta att ett barn far illa. Det kan handla om misshandel, sexuella övergrepp eller att barnet försummas i hemmet. Har du anmälnings-skyldighet kan du inte vara anonym utan måste stå för dina uppgifter.

Du som kommuninvånare omfattas inte av anmälnings-skyldigheten men ser du att barn far illa och skulle behöva stöd kan du anmäla till socialtjänsten som privatperson. Det är viktigt att vi vuxna hjälps åt att se till att barn och unga kan få det stöd de behöver.

Som privatperson kan du vara anonym. För att vara säker på att förbli anonym ska du inte säga ditt namn. Socialtjänsten kan sekretessbelägga uppgifter om anmälare om det finns stor risk för att denne utsätts för hot och våld. Beslutet kan överklagas av den som anmälts. Det bästa är om du kan stå för dina uppgifter. Det underlättar socialtjänstens fortsatta arbete.

Enligt Socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar för att ge stöd till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Vad händer vid en anmälan?


Socialsekreterare gör en förhandsbedömning för att se om utredning ska påbörjas eller inte. De träffar då barn och föräldrar.

Utredning


En barnavårdsutredning görs enligt en metod som kallas BBIC- Barns Behov I Centrum. Socialsekreterarna har samtal med barn och föräldrar, gör hembesök, pratar med förskola/skola och andra som känner barnet. Socialtjänsten har möjlighet att ta in uppgifter från polis, andra kommuner och från sjukvården.

När alla uppgifter som behövs har hämtats in sammanställs en utredning för att se vilka insatser barnet behöver.

Det kan handla om föräldrastöd, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Tystnadsplikt


Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Vi får inte lämna ut uppgifter om föräldrar och barn utan ditt samtycke.
 

Akuta situationer


Vid akuta situationer under kvällar och helger ring SOS Alarm 112.
Publicerad: 2020-01-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Mottagningstelefon Barn och Unga
0418-47 50 63

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun