Svalövs kommun

Stöd för unga

Om du enbart är i behov av stöd och rådgivning kan du välja att vända dig till våra socialrådgivare/behandlare. Se vidare under sidan "Svalövs öppenvård".

Om du är i behov av mer omfattande hjälp kan du också vända dig till utrednings- och uppföljningsenheten. Vi börjar då med att tillsammans med dig undersöka på vad sätt vi kan vara dig till hjälp. Därefter beslutar vi om vilken hjälp du kan få.

Socialsekreterarna arbetar också med utredningar och insatser avseende barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Det handlar om barn som far illa på något sätt i sitt hem eller föräldrar och barn i behov av stöd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga (LVU).

Det vi kan erbjuda är följande:

  • råd och stöd genom våra socialrådgivare
  • extern öppenvård
  • kontaktperson/familj
  • barngruppsverksamhet
  • placering i familjehem
  • placering på behandlingshem  
Publicerad: 2020-03-31

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun