Svalövs kommun

Funktionsnedsättning

Foto på en rullstoll på strand.

En funktionsnedsättning innebär nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppstå efter en skada eller sjukdom senare i livet.

Svalövs kommun erbjuder olika stöd till dig som har funktionsnedsättning. Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, vänder sig inte till alla och skiljer sig därmed från exempelvis Socialtjänstlagen.

LSS - en rättighetslag

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att du får den hjälp du behöver i ditt dagliga liv och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får.

Målet är att du får möjlighet att leva som andra.

Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

LSS-verksamheten i Svalöv

LSS-verksamheten i Svalöv grundas på de bärande principerna i lagen:

  • Inflytande
  • Delaktighet
  • Självbestämmande
  • Tillgänglighet
Bild på en kvinna och ett barn.
Bild på svanar i damm.
Foto på husfasad.
Foto från bakavdelningen på Daglig verksamhet.
Foto på en strandbrygga.
Foto på pojke med såpbubblor.
Foto på buss.
Foto på person i rullstol.
Publicerad: 2016-12-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun