Svalövs kommun

Hjälp till barn och unga

Alla kan må dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och det är viktigt att tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland är det inte som man önskar i livet och ibland känner man att man har svårt att tro på sig själv – man saknar självförtroende och har kanske en låg självkänsla. Man kanske till och med har svårt att tro att saker och ting kommer att ordna upp sig, på något sätt. 

Om du känner att du inte mår bra så får du här förslag på vad du kan göra och vem du kan vända till, för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?
Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga. 

Vänd dig hit när det är akut

Verksamheter för hjälp och stöd
För dig som bor i Svalövs kommun finns olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Kontaktinformation till verksamheter

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.​

ADHD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ledsen och nedstämd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Alkohol och droger Öppnas i nytt fönster.Mobbning Öppnas i nytt fönster.
Anhörig med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Anorexi Öppnas i nytt fönster.Oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Aspergers syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Problem i familjen Öppnas i nytt fönster.
Autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Problem i skolan Öppnas i nytt fönster.
Bipolär sjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Psykos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blyghet och social fobi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Riskbruk, missbruk och beroende Öppnas i nytt fönster.
Brister i föräldraskap Öppnas i nytt fönster.Schizofreni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bulimi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sexuella övergrepp Öppnas i nytt fönster.
Depression Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Självkänsla Öppnas i nytt fönster.
Dyslexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Självmordstankar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
DödsfallSjälvskadebeteende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomiska problem Öppnas i nytt fönster.Skilsmässa Öppnas i nytt fönster.
Ensamhet Öppnas i nytt fönster.Skolfrånvaro Öppnas i nytt fönster.
Fobier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Stress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Funktionsnedsättning Öppnas i nytt fönster.Sömnstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ilska och utbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tourettes syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Koncentrationssvårigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tvångssyndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kriminalitet Öppnas i nytt fönster.Våld och övergrepp Öppnas i nytt fönster.
Kris i livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ångest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kränkande behandling Öppnas i nytt fönster.Ätstörningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Publicerad: 2016-07-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Svalövs kommun
0418-47 50 00
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun