Svalövs kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för kvalitet och säkerhet i den hälso- och sjukvård som bedrivs i särskilda boendeformer, daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.  

I ansvaret ingår bland annat att utarbeta riktlinjer och rutiner samt se till att de blir kända ute i verksamheterna och även kontrollera att de efterföljs.

Detta gäller exempelvis riktlinjer/rutiner för:      

  • läkemedelshantering
  • dokumentationshantering
  • avvikelsehantering
  • hygienhantering
  • delegeringshantering                  

Du kan ringa till MAS för ytterligare information, om frågor hur vården bedrivs eller vid misstanke om att allt inte står rätt till.

Publicerad: 2021-03-10

Sidansvarig: Susanne Nilsson

Kontakt

MAS
Camilla Kindahl
0418-47 52 54
0709-47 52 54
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun