Svalövs kommun

Missbruk och beroende

Du som är 20 år eller äldre kan vända dig till kommunens utredning och uppföljningsenhet när det gäller missbruksproblem.

Tillsammans med dig tar vi reda på vad du har för behov av stöd och vilka resurser du själv har att arbeta vidare med. Utifrån detta diskuterar vi sedan olika alternativ till lösningar. Det kan till exempel röra sig om samtal, öppenvård eller olika typer av behandlingsformer.

Vi har ett nära samarbete med andra instanser som psykiatrin och vårdcentralen, allt för att kunna erbjuda personer som behöver stöd i sin vardag.

Öppenvård missbruk och droger

Behandlingsassistenterna/socialrådgivarna arbetar med behandling/stöd i öppenvård. Det kan innebära mer eller mindre tät kontakt i och/eller utanför hemmet. Insatsen är ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Biståndet beviljas av socialsekreteraren som tillsammans med klienten och behandlingsassistenten/socialrådgivaren gör upp en behandlingsplan kring hur behandlingen/stödet ska se ut. Arbetet går ut på att hjälpa individen till självhjälp.

Missbruksbehandlaren kan erbjuda individuella motivations- och stödsamtal, öppenvårdsbehandlingen Adato och anhörigstöd Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2020-10-08

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Socialsekreterare

0418-47 50 74

Socialsekreterare

Vakant
0418-47 50 62

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun