Svalövs kommun

Ny i Sverige

Här kan du som nyanländ flykting eller invandrare få hjälp och ta del av nyttig information som riktar sig till dig. Här beskrivs också hur kommunen arbetar med nyanlända.

Invandring och integration

Svalövs kommun har beslutat att vårt mål  med integration är att människor med olika bakgrunder möts och att alla känner sig som en del i samhället. Integration handlar om att arbeta för allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med förståelse samt respekt för varandras olikheter.

I Svalövs kommun arbetar vi för att skapa gemensamma mötesplatser och dela erfarenheter med varandra. På så vis blir integration en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt. Integration handlar också om att ge och ta emot erfarenhet från varandra och att ha respekt för våra likheter och olikheter. En viktig del av arbetet för integration är välkomnande av nyanlända som kommer till Sverige och till Svalövs kommun.

Om du som nyanländ har allmänna frågor eller behöver vägledning är du välkommen att kontakta kommunens flyktigenhet.

Publicerad: 2020-04-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun