Svalövs kommun

Skola för nyanlända

Grundskola

Svalövs kommunala grundskolor har cirka 1450 elever och de två fristående skolorna har sammanlagt cirkaa 300 elever. Förskoleklassen (år ”noll”) och Fritidshemmet är integrerade i grundskoleverksamheten.

Du som är ny i Svalövs kommun och vill skriva in ditt barn i förskol/skola kan få hjälp av komunens samordnare för nyanlända elever, vänligen kontakta:

Elin Arenhag
Tel: 0709-45 10 73
E-post

Läs mer om grundskolan här

Gymnasium

På Svalöfs gymnasium utbildas varje år cirka sjuhundra gymnasieelever och tvåhundra vuxna. Skolan har en tydlig struktur och organisation där eleverna arbetar i arbetslag i trivsamma lokaler.

Många elever väljer att bo på skolans populära internat. Idag erbjuder vi plats för ungefär hundrafemtio elever. Skolan erbjuder fem nationella program och fem introduktionsprogram.

Är du nyanländ och vill börja studera på gymnasiet, läs mer om Svalöfs gymnasium här.

Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Komvux i Svalöv erbjuder svenska för invandrare på både dag- och kvällstid, med cirka 15 timmar undervisning per vecka för dagtid och 2 timmars undervisning per vecka för kvällstid. Att läsa på kvällstid innebär självstudier med handledning av lärare.

Läs mer om SFI

Publicerad: 2017-01-10

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Grundskola
Elin Arenhag
Tel: 0709-45 10 73
E-post

Svalöfs gymnasium & SFI 
Åsa Persson
Tel: 0418-666 116
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun