Svalövs kommun

Öppna insatser

Ibland känns det som om problemen har tagit överhand i ens liv och man behöver råd och stöd för att komma vidare och nå en förändring

Öppna insatser är en verksamhet inom Svalövs kommun som vänder sig till alla kommuninvånare mellan 0-67 år.

Till Öppna insatser kan du vända dig direkt om du vill ha råd och stöd. Vi har möjlighet att ge dig upp till fem rådgivande samtal som inte journalförs. Det är kostnadsfritt att besöka oss.

Du kan komma själv, tillsammans med familjen eller med andra för dig betydelsefulla personer.

Vi arbetar även tillsammans med er som blivit beviljade insatser via socialtjänsten.

Öppna insatser erbjuder individuella samtal samt olika gruppverksamheter för både barn och vuxna. Vi arbetar utifrån olika metoder och har en bredd av kompetenser och erfarenheter.

Vår verksamhet omfattas av tystnadsplikt men också av anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att anmäla vid misstanke om barn far illa.

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2020-12-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun