Svalövs kommun

Psykisk ohälsa

I kommunens ansvar ingår att skapa möjligheter för att människor med psykiskt funktionshinder ska kunna delta i samhällets gemenskap.

Kommunen ska även arbeta förebyggande och rehabiliterande.

Kommunen har ett särskilt ansvar att ta initiativ till och samordna/planera åtgärder som behövs vid långvarigt psykiskt funktionshinder.

Akuta psykiska problem


Om du mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till den vårdenhet du tillhör. Där får du en medicinsk bedömning via telefon, råd om din hälsa och vid behov en besökstid.

Under de tider då din vårdenhet har stängt, kan du få hjälp via Sjukvårdsrådgivningen per telefon 1177. Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt och ger dig råd om vård och medicinsk bedömning via telefon. Du får också information om vart du ska vända dig om du bedöms behöva besöka vården.

Vid akut, livshotande tillstånd — ring 112

Publicerad: 2020-11-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Socialsekreterare

0418-47 50 74

Socialsekreterare

0418-47 50 62

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun