Dagverksamhet

Dagverksamheten Tussilago finns på Ängslyckan för personer med kognitiv svikt.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Ängslyckan. Verksamheten är öppen måndag till fredag mellan klockan 9.30 och 14.30. Målet för dagverksamheten är att gästerna ska åka hem på eftermiddagen med upplevelsen av att ha haft en bra dag.

Har du önskemål att veta mer om, eller besöka dagverksamheten kontakta kommunens handläggare på myndighetsenheten.