Svalövs kommun

Föreläsning om psykisk ohälsa

Tema: Neuropsykiatriska diagnoser

När: 10 november kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felstadsvägen 1, Svalöv
Anmälan: till anhörigsamordnaren tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Arrangör: Region Skåne i samarbete med Anhörigstöd Svalöv och Landskrona

Detta är den första föreläsningen av fem i en föreläsningsserie om psykisk ohälsa. Vid föreläsningstillfällena tar man upp vanligt förekommande symtom vid psykisk ohälsa samt hur man som anhörig kan bemöta dessa.

Varmt välkommen!

Publicerad: 2021-10-11

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun