Svalövs kommun

BT Kemi Efterbehandling

Bild över norra området Vallarna.

BT Kemi Efterbehandlings projektledning sitter i Kommunhuset i Svalöv. Projektet har även en utställning om BT Kemi och vad som händer i projektet. Denna finns i Torgskolan i Teckomatorp. Besöksadress: Skolgatan 1 B. Läs mer här om du vill besöka utställningen.

Projektledning

Stefan Larsson, projektchef
Helena Svensson, projektledare

Senaste nyheter


 • Möjlighet att följa den termiska behandlingen


  Den termiska in situ-anläggningen startades i april och har nått delmålet 100 grader på sin väg mot 300 grader. Nu finns möjligheten för den som är intresserad, att följa den termiska behandlingen via mätdata som anläggningen producerar.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  NV godkänner extra medel till okänd förorening


  En underjordisk kulvert med föroreningar som inte går att härleda till BT Kemis verksamhet kom i dager under saneringen som pågår i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket godkänt ansökan om extra medel för att ta hand om även denna förorening.

  Läs mer


Publicerad: 2021-07-02

Sidansvarig: Helena Svensson

Mätdata från den termiska anläggningen

Följ mätdatan från den termiska in situ-anläggningen i realtid.

Filmklipp från saneringen

Filmer från saneringen på BT kemi-området i Teckomatorp.

Saneringen av det södra före detta BT Kemi-området inleddes den 15 juni 2020 och ska vara färdig i december 2021. Saneringen utförs som en kombination mellan innovativ termisk in situ - där föroreningarna ångas ur marken och tas omhand i en renings-anläggning ovan mark - och mer traditionell schaktsanering.

Se hur den termiska anläggningen växer fram och hur marken saneras via Svalövs kommuns YouTube-kanal.

Kolla på filmklippen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Stefan Larsson, projektchef
0418-47 50 20
e-post

Helena Svensson, projektledare
0418-47 53 97
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun