Svalövs kommun

Information 2009-02-25

Planeringen av norra området håller på att ta form, pålningsarbetena för gång- och cykelbroarna är klara.

Norra området


Pålningsarbetet för GC-broarna är nu klart. Betongarbetena för fundamenten har startats med formning och armering. En ny 70 ton stor grävmaskin lastar tre A40 dumpers på upplagsområdet med jord bakom Torgskolan. Varje dumper tar 36 ton. Grävmaskinen har en skopa på 4 m3 vilket motsvarar 7 ton jord. Tyvärr har området drabbats av stölder av både kabel och diesel, vilket lett till att vi måste ha hundbevakning även under icke arbetstid.
 
Skanska väntar på exporttillstånd för de sista 9 000 ton jord som ska gå till Bremen. De ökade mängderna förorenad jord har inneburit att det har blivit ett underskott på massor varför mer ren jord kan tas emot på det tillfälliga upplaget.

Södra området


De fortsatta testgrävningarna på den södra sidan har ytterligare förstärkt intrycket att området är mycket förorenat. Xylen har påträffats i de gamla betsvämmorna. Xylen användes av BT Kemi i fabriken. Vid den gamla svämman intill järnvägen har kreosot påträffats. Testgrävningarna är nu i stort sett avslutade och Svevias verksamhet avbryts till vidare. SWECO ska göra en utvärdering av resultaten så här långt och bedöma om det finns behov av ytterligare kompletterande undersökningar för att kunna värdera olika åtgärdsalternativ.
 
Inom kort får vi en rapport där olika alternativ till att driva verksamheten vid Lans Mekaniska verkstad redovisas. Gäller den s.k. byggnad 5 som måste rivas och ersättas. Sannolikt är bästa alternativet att bygga en tillfällig byggnad i anslutning till, men öster om, den nuvarande verkstadsbyggnaden. Bedömningen är att ersättningsbyggnaden kräver en yta av cirka 75 procent av den yta som tillfälligt ska ersättas.

Öppet hus


Söndagen den 22 februari var det på dagen 30 år sedan BT Kemi-fabriken sprängdes. Projektledningen hade öppet hus mellan 12-16 och ett 100-tal intresserade besökare tog del av filmen från sprängningen 1979, bildvisning från projektets faser hittills samt utställningen i Torgskolan. Besökarna fick möjlighet att ställa frågor och ta lekamlig del i form av kaffe, saft, bröd och frukt. Konstgalleriet i stationshuset hade också öppet samma tid.
 
Många deltog i tipstävlingen. Som utslagsfråga fanns också en hink ren behandlad BT Kemi-jord från anläggningen i Bremen som deltagarna skulle bedöma vikten på. Det var många som hade nästan alla rätt, men endast två fick in full pott. Störst bekymmer vållade frågorna var 1 och 3. Även fråga 10 var relativt svår.
 
De två deltagare som hade rätt på alla tio frågorna belönas med var sin bok "Brott och Trakt" STFs årsbok 2007, där Teckomatorp är med.
Vinnarna är Johan Jakobsson, (5 000 g) och Lars Kockum, (2750 g).
 

Rätt svar på frågorna


1. När infördes den första miljöskyddslagen i Sverige?
Rätt svar: 1969
2. Vad tillverkade BT Kemi?
Rätt svar: Bekämpningsmedel
3. När bildades Teckomatorps municipalsamhälle?
Rätt svar: 1914/15
4. Vad kallas en persons mod att stå för sin mening även då det innebär en personlig risk?
Rätt svar: Civilkurage
5. Vad orsakade BT Kemi för tydliga skador?
Rätt svar: Förgiftning av Braån
6. Vad kallades det preparat som USA använde i Vietnamkriget?
Rätt svar: Agent Orange
7. Vad står bokstäverna B och T för i BT Kemi?
Rätt svar: Bönnelyche & Thuröe
8. Vad gör du med överblivna läkemedel?
Rätt svar: Lämnar till apoteket
9. Vad heter den miljödebattör som bl.a. blev känd för att föra trädgårdsmästare Ahls krav mot BT Kemi?
Rätt svar: Björn Gillberg
10. Hur når man grönområdet på det så kallade norra BT Kemi-området efter saneringen?
Rätt svar: Via två nya GC-broar över Råå- och Söderåsbanan
 
Utslagsfråga: Den behandlade jorden i hinken vägde 5.375 gram.
Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun