Svalövs kommun

Informationsmöte

Inbjudan till informationsmöte den 1 december, klockan 18.30.
Projektledningen informerar om det södra området gällande:

- Bidragsansökan
- Planerade arbeten
- Tidplan

Plats: Torgskolan, Teckomatorp.

Välkomna!

Publicerad: 2011-02-01

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun