Svalövs kommun

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv BT Kemi Efterbehandling

Nyheter från vald månad


  • Möjlighet att följa den termiska behandlingen


    Den termiska in situ-anläggningen startades i april och har nått delmålet 100 grader på sin väg mot 300 grader. Nu finns möjligheten för den som är intresserad, att följa den termiska behandlingen via mätdata som anläggningen producerar.

    Läs mer


Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun