Svalövs kommun

Foton

Fotografering har varit en viktig del av dokumenteringen av händelserna på BT Kemi-området, såväl på 70-talet då skandalen uppdagades som under efterbehandlingsprojektets gång. 

Flygfotografierna ger en bra överblick över hur området har förändrats från outnyttjad mark till populärt strövområde och illustrerar också tydligt urgrävningarna och anläggningsarbetet på det norra området under 2008-2009.

De övriga fotografierna består av detaljbilder från bland annat provgrävningar och saneringsarbeten, men även inifrån fabriken som den såg ut på 1970-talet.

Publicerad: 2020-07-03

Sidansvarig: Helena Svensson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Stefan Larsson, projektchef
0418-47 50 20
e-post

Helena Svensson, projektledare
0418-47 53 97
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun