Svalövs kommun

Mätdata från den termiska anläggningen

Nu går det att i realtid följa mätdatan från den termiska in situ-anläggningen på det södra före detta BT-Kemiområdet i Teckomatorp.

Den termiska anläggningen togs i drift i april 2021 och i länken nedan kommer du till webbplatsen där mätdata för anläggningen presenteras.

Så här navigerar du bland mätdatan

Här nedan följer en enkel förklaring som steg för steg visar hur du navigerar bland mätdatan för att kunna följa saneringsarbetet. Har du frågor, kontakta gärna projektledningen.

Ladda guiden på svenska Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB) eller på engelska. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

(Klicka på bilden för större upplösning)

(Klicka på bilden för större upplösning)

Första sidan visar en översikt över den termiska behandlingens status.

Här går att utläsa driftstid, energiförbrukning, status för reningsanläggningen samt aktuell medel- samt högsta temperatur.

Genom att trycka på knappen ”Karta” öppnas ett nytt fönster.

Kartbilden visar den termiska anläggningens fält av värmebrunnar (och på bilden syns även hur reningsanläggningen är uppbyggd). De röda prickarna är värmebrunnar och de gröna prickarna är temperaturmätare.
Temperaturmätarna sitter där det är som längst avstånd mellan värmebrunnarna och mäter alltså av temperaturen i marken där det är som kallast. Varje temperaturmätare har också sensorer på flera djup för att kunna läsa av mer exakt hur jordmassan värms upp. Mätsensorerna sitter på 1,7 m, 2,7 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,6 m, 6, 5 m och 7,5 m under markytan.

Kartbilden visar den termiska anläggningens fält av värmebrunnar.

Genom att klicka på en röd prick, en värmebrunn, så meddelas om värmebrunnen är påslagen och hur mycket el den använder.

Genom att klicka på en grön prick, en temperaturmätare, så meddelas ett medelvärde för temperatur i detta mätområde och dessutom uppmätt temperatur per sensor.

Via knappen ”Historik” öppnas ett nytt fönster som visar hur värmeökningen i de olika jorddjupen har utvecklats sedan behandlingsstarten.

De allra flesta mätdata uppdateras minst en gång per minut, så det du ser via länken är det som händer just nu.

Publicerad: 2021-07-01

Sidansvarig: Helena Svensson

Kontakt - projektledning

Helena Svensson
Projektledare
Tel: 0418-47 53 97
E-post

Balthazar Forsberg
Miljöstrateg
Tel: 0418-47 54 20
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun