Svalövs kommun

Nyheter


 • Möjlighet att följa den termiska behandlingen


  Den termiska in situ-anläggningen startades i april och har nått delmålet 100 grader på sin väg mot 300 grader. Nu finns möjligheten för den som är intresserad, att följa den termiska behandlingen via mätdata som anläggningen producerar.

  Läs mer
 • Mallbild - - - byt bild!

  NV godkänner extra medel till okänd förorening


  En underjordisk kulvert med föroreningar som inte går att härleda till BT Kemis verksamhet kom i dager under saneringen som pågår i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket godkänt ansökan om extra medel för att ta hand om även denna förorening.

  Läs mer
 • Mallbild - - - byt bild!

  Start för termisk in situ-behandling


  Nu tar saneringen av det södra före detta BT Kemi-området nästa stora steg när den termiska behandlingsanläggningen slås på. 

  Läs mer
 • Lorem ipsum...

  BT Kemi-projektet i radio P1!


  I måndags var projektledare Helena Svensson inbjuden till radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1 för att prata om BT Kemi-projektet.

  Läs mer
 • Mallbild - - - byt bild!

  Information i brevlådan och på hemsidan


  Coronoapandemin satte stopp även för vinterns öppna informationsmöte - men inte för uppdateringen kring vad som händer på det gamla BT Kemi-området.
  Genom en folder i brevlådorna i Teckomatorp och i digitalt format på hemsidan presenteras det första halvåret av saneringsarbete sedan arbetet inleddes i juni.

  Läs mer
 • Ansökan om extra pengar efter ökade mängder


  Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutade under sitt senaste möte att ansöka om kompletterande bidragsmedel hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Anledningen till det är att området visat sig innehålla en större mängd betong, massor och källarkonstruktioner än beräknat.

  Läs mer
 • Mallbild - - - byt bild!

  Schakt under gamla fabriken ger kraftig lukt


  Det luktar från BT Kemi-området just nu. Lukten kan upplevas som obehaglig men är inte farlig.

  Läs mer
 • Mallbild - - - byt bild!

  Paus i leveransen av ren jord ger färre lastbilar


  Efter ett par månader med tät lastbilstrafik tar BT Kemi-projektet nu paus i intransporterna av ren jord. Även om utlastning av förorenade massor och betong fortsätter så kommer transporterna med detta att minska drastiskt.

  Läs merPublicerad: 2020-07-03

Sidansvarig: Helena Svensson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Stefan Larsson, projektchef
0418-47 50 20
e-post

Helena Svensson, projektledare
0418-47 53 97
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun