Svalövs kommun

Sanering södra området

Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut. Den 12 maj 2020 beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på det södra området i Teckomatorp.

Testbild

Den 12 maj beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att inleda saneringsarbetet på det södra före detta BT Kemi-området i Teckomatorp. - Det känns verkligen bra att saneringen kan starta, säger styrelseordförande Agneta Sörensson (M) och Henrik Ekman, vd Geoserve.

Projekteringsarbetet för att förbereda den kommande saneringen har pågått sedan i oktober. Entreprenör Geoserve, med kanadensiska partnern McMillan-McGee, har sedan dess bland annat specialdesignat en behandlingsanläggning utifrån föroreningssituationen och markförhållandena på området i Teckomatorp.
Under styrelsemötet som hölls den 12 maj beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ge grönt ljus för saneringen.
- Det känns verkligen bra att saneringen kan starta. Styrelsens förhoppning är att detta blir ett definitivt avslut på BT Kemi-skandalen. Det är också positivt att med den valda reningstekniken kommer miljöpåverkan i Teckomatorp att minimeras, säger ordförande Agneta Sörensson (M).

Det södra BT Kemi-området ska saneras med i huvudsak termisk in situ-teknik.
Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp.
Det är dock inte möjligt att genomföra en termisk in situ-behandling på hela området, ett par av delområdena kommer därför att schaktas och skickas till mottagningsanläggning.
- Men vi är väldigt glada att vi kan sanera den största delen genom hållbar och innovativ teknik. Det är också det allra svårast förorenade området som behandlas genom termisk in situ, säger projektledare Helena Svensson.
Det är de mycket speciella förutsättningarna i Teckomatorp som är anledningen till kombinationslösningen. Föroreningarna här kräver mycket höga temperaturer, 300 grader, för att kunna ångas ur marken. Det ställer i sin tur väldigt höga krav på materialet i både behandlings- och reningsutrustning - och dessa material är betydligt dyrare än de som krävs vid en termisk sanering till 100 grader.
- Vi tycker att vi har hittat en mycket bra lösning för Teckomatorp. Vi sanerar genom termisk in situ i det djupaste och mest förorenade området och schaktar i det mindre förorenade och mer lättgrävda området, säger Henrik Ekman, vd Geoserve.

Att genomföra saneringen som en kombination mellan termisk in situ och schakt innebär fördelar för både Teckomatorpsborna och miljön då störningar i form av buller, transporter och lukt blir betydligt mindre än vid en traditionell schaktsanering.
Saneringsarbetet inleds innan sommaren och ska vara slutfört under vintern 2021. En mer detaljerad tidplan finns på sista sidan i denna folder.
Det riktpris som styrelsen har godkänt är 143 miljoner kronor.

Publicerad: 2020-07-03

Sidansvarig: Helena Svensson

Kontakt

Stefan Larsson, projektchef
0418-47 50 20
e-post

Helena Svensson, projektledare
0418-47 53 97
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun