Svalövs kommun

Friluftslivets år 2021

Testbild

2021 är friluftslivets år, detta uppmärksammar vi i Svalövs kommun genom att arrangera olika frilfuftsaktiviteter och informera om kommunens naturområden.

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Läs mer om projektet Luften är fri här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Friluftslivet är en av Sveriges största folkrörelser med omkring 1,8 miljoner medlemmar, varav cirka 300 000 barn och ungdomar, i 26 olika ideella friluftsorganisationer. Organisationerna genomför tusentals aktiviteter varje år för barn och vuxna i hela landet. Friluftsliv bidrar till såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet. Tillgång på natur som är tillgänglig och av god kvalitet är viktiga förutsättningar för friluftslivet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen.

Svalövs kommun har en otroligt varierad natur med Söderåsens lövskogar och rasbranter i norr till slätten i söder med slingrande dalgångar kring Råån och Saxån-Braån. Under fliken smultronställen i naturen kan du läsa om olika naturområden i kommunen. Varje månad kommer ett naturområde som lämpar sig extra väl för besök just den årstiden att presenteras.

För att ge inspiration till vad man kan hitta på i naturen har vi sammanställt en lista med tips på aktiviteter man kan göra i naturen och länkat till olika evenemangskalendrar med friluftsaktiviteter. Vi kommer också att arrangera egna exkursioner i kommunen under sensommaren och hösten. Dessa kommer att publiceras i evenemangskalendern efter hand.

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. När du är ute i naturen är det viktigt att inte störa natur- och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.
Alltså inte störa – inte förstöra.

I skyddad natur gäller speciella regler

Allemansrätten är ofta begränsad i skyddade områden.
Skyddade områden är:
- Nationalparker eller naturreservat
- Natura 2000-områden
- Naturminnen
- Djur- och växtskyddsområde
- Kulturminne eller kulturreservat.

Läs mer om allemansrätten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturens betydelse för människans välbefinnande

År 2020 var året då det blev inne att vara ute. Aldrig förr har våra naturreservat och nationalparker haft så många besökare. Sedan 25 år tillbaka har det forskats mycket kring hur vistelse i naturen påverkar vår hälsa och välbefinnande.

Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet och naturkontakt vilka båda påverkar olika aspekter av hälsa positivt. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar utveckling i samhället. Både enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

I dag vet vi att naturen är basen för allt liv, gör vår luft, är vårt skafferi, ger oss värme, är vår vattenkälla, gör oss rofyllda, ställer inga krav, ökar vår kreativitet, är vår lekplats, fascinerar, aktiverar våra sinnen, är ett fantastiskt mötesrum, hälsorum och klassrum.

För mycket stillasittande och för lite rörelse och motion bedöms orsaka omkring 5,3 miljoner dödsfall i världen varje år, varav cirka 10 000 i Sverige. Kostnaden för samhällets sjukdomar relaterade till stillasittande livsstilar uppgår till cirka 80 miljarder per år.

Är du intresserad av att läsa mer om Naturen som kraftkälla, ladda ner Naturvårdsverkets folder här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2021-08-18

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Kontakt

Miljöstrateg
Balthazar Mandahl Forsberg
0418-47 54 20
0709-47 51 03
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun