Svalövs kommun

Smultronställen i naturen

Testbild

I Svalövs kommun finns en stor variation av naturtyper och en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige. Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer. Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen.

Månadens smultronställe

Varje månad kommer en fördjupad beskrivning av ett naturområde som passar sig extra väl för ett besök vid tiden för presentationen.

April - Hallabäckens dalgång

Hallabäckens dalgång ligger på Söderåsens västra sluttning och passar utmärkt för ett vårbesök. Artrika lövskogar dominerar och utmed Hallabäckens slingrande lopp finns fuktängar som betas. Vandra på små stigar bland höga och låga, unga och gamla och liggande lågor och stående torrakor. Lär känna de ädla träden som alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär och lind. Andra lövträd och buskar som växer här är klibbal, vårtbjörk, sälg, vildapel, hassel och hägg. Lyssna och kika efter lövskogens fåglar. Vanliga är bofink, rödhake, nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg, stenknäck, svart och vit flugsnappare, koltrast och taltrast. Den stora mängden död ved ger mat till olika hackspettar som mindre hackspett, större hackspett och gröngöling. Innan lövsprickningen blommar vårens växter. Först ut är blåsippan som följs av vitsippa, gulsippa, svalört, vårlök, vätteros, lungört, gullpudra, desmeknopp, tandrot, majsmörblomma, gulplister, harsyra och vårfryle. Ta en paus i vitsippebacken och njut av de vita blommorna!

Läs mer om Hallabäckens dalgång härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat och nationalpark

På Länsstyrelsens hemsida finns samtliga naturreservat och Söderåsens nationalpark beskrivna.

Hallabäckens dalgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jällabjärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klöva hallarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Liaängen, Bålbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nackarplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenstorp-Bolshus fäladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Söderåsens nationalparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåverödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strövområden

De två strövområdena Klåveröd och Finnstorp ligger i kommunens norra del. Här kan du vandra, promenera, cykla, rida eller bara vara. Du kan läsa mer om dessa på Stiftelsen Skånska Landskaps hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsprogram

I kommunens naturvårdsprogram finns 51 områden med höga natur- och kulturvärden beskrivna. Programmet kan läsas som en pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och går även att ladda ner som en kartapplikation till din mobiltelefon.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2021-03-26

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Kontakt

Miljöstrateg
Balthazar Mandahl Forsberg
0418-47 54 20
0709-47 51 03
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun